inne DB-1 MPU-1 Sonel

  Tablica demonstracyjna Sonel DB-1 , DB1 , MPU1 , MPU-1 , DB2 , DB-2 ,  Sonda wysokiego napięcia HVP-40 , HVP40

Sygnalizator alarmowy prądów upływu MPU-1
Karta katalogowa MPU-1


MPU-1 przeznaczony jest do monitorowania (pomiaru) prądu upływu w sieciach elektroenergetycznych, prądu przemiennego, niskiego i średniego napięcia, służy do wykonywania pomiarów, których wyniki określają stan bezpieczeństwa monitorowanej instalacji pod kątem przepływającego prądu upływu. Przyrząd umożliwia ustawienie progu bezpiecznej wartości przepływającego prądu upływu, powyżej którego aktywowany jest alarm wizualny i dźwiękowy.


Cena katalogowa MPU-1 2980zł+VAT 23%
minus rabat 10% 
 
 
Dostępność: 2dni robocze
W cenie świadectwo wzorcowania Sonel 
MPU1DB1

Tablica demonstracyjna DB-1Cena fabryczna: 2980zł+VAT 23%. 
minus rabat 10% 

Dostępność: 3 dni robocze 

KARTA KATALOGOWA  DB-1   
  
  
Opis walizki demonstracyjnej:

- weryfikacja możliwości przyrządów pomiarowych
-prezentacja w celach edukacyjnych i szkoleniowych
na temat ochrony przeciwporażeniowej
Walizka DB-1 ma bardzo uniwersalne zastosowanie
oraz wyjątkowe możliwości.
Pozwala bowiem na dokonywanie pomiarów przeciw-porażeniowych i ochronnych różnymi metodami
np. pomiar uziomów można dokonać metodą techniczną oraz metodą z wykorzystaniem zasilania zewnętrznego
np. metodą 2-cęgową
Tablica DB1 potrafi pokazać nieprawidłowości oraz błędy występujące w instalacjach oraz może zasymulować różne warunki pracy. Pomiary dokonane miernikiem DB1 w żaden sposób nie ingerują w instalację testowaną.
Forma walizkowa tablicy DB-1 umożliwia jej
wykorzystanie w każdym miejscu. Jedyny warunek to konieczność zasilenia przyrządu napięciem 230V. 
   
DB1
cena: 330zł+VAT 23%
Dostępność: 3-4 dni robocze
...więcej
Analogowy tester/probnik akumulatorów FY-64Akumulatory 6V od 15Ah prąd testu 45A
Akumulatory 12V od 30Ah prąd testu 98Acena:290zł+VAT 22%
Dostępność: jest
FY-64 FY64
Zmieniony ( 01.03.2018. )