Program komputerowy PE6 do obsługi mierników pomiary elektryczne | Drukuj |

Cena i dostępność: e-mail   

SONEL PE5 Pomiary Elektryczne 5 (wycofany)
SONEL PE6 Pomiary Elektryczne 5 

PE6 
Program Sonel PE5 to następca popularnych już programów do wykonywania dokumentacji z pomiarów z serii Sonel PE. Program został stworzony z myślą o osobach zajmujących się wykonywaniem pomiarów elektrycznych. Zadaniem programu jest uproszczenie tworzenia dokumentacji z pomiarów poprzez korzystanie ze specjalnie przygotowanych w programie narzędzi i funkcji.
Podstawową zaletą programu jest możliwość odczytania danych z mierników firmy Sonel oraz z programu Sonel Schematic i przeniesienia ich do gotowych tabel dedykowanych różnym badaniom.

Sonel Schematic 2


Sonel Schematic 2 to program do tworzenia szkiców, planów i schematów instalacji elektrycznych.
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zastosowanym w programie cały proces tworzenia dokumentacji stał się bardzo łatwy oraz szybki, a każdy użytkownik z łatwością stworzy nawet bardziej zaawansowane schematy.


 
Sonel PAT

Program Sonel PAT do PAT800 oraz PAT805 przeznaczony jest dla firm wykonujących pomiary bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń.
Szczegóły kliknij tu

Sonel ThermoAnalyze
Program do analiz i raportów wchodzący w skład zestawu kamer termowizyjnych KT-140 , KT-150,  KT-160 , KT-160A , KT-384 Program posiada nielimitowaną licencję - można używać jednocześnie na wielu stanowiskach komputerowych. ...pobierz

Program Sonel Analiza 1.0
Program „SONEL Analiza” jest aplikacją niezbędną do pracy z analizatorem PQM-701 pobierz Sonel Analiza

Program Foton2

cena fabryczna 490zł+VAT 23% 
Program Foton (do wykonywania pomiarów parametrów oświetlenia)
Program Foton 12464 służy do wykonywania protokołów z pomiarów natężenia oświetlenia w budynkach


 
Bardziej szczegółowe opisy poniżej:

Najnowsze oprogramowanie  dla PAT-805. Program Sonel PAT przeznaczony jest dla firm wykonujących pomiary bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń. Idealny dla zakładów produkcyjnych, wypożyczalni elektronarzędzi, serwisów itp.

Dane wprowadzane do programu mają strukturę hierarchiczną. Urządzenie przypisane jest do konkretnej firmy lub wydziału. Konstruując program, mieliśmy na celu stworzenie produktu, który pozwalałby użytkownikowi wykonywać dokumentacje z pomiarów elektrycznych w sposób szybki, prosty a zarazem czytelny.
Program umożliwia gromadzenie informacji o danym urządzeniu i śledzenie jego historii badań.
 

Protokoły mogą być opracowane w różnych formach:

 • Pełny protokół z jednego badania - na stronie A4, z pełnymi danymi o urządzeniu oraz pełną serią badań,
 • Protokół (historia) badań dla urządzenia - drukowane są wszystkie wyniki z pomiarów wg zadanych kryteriów (z danego okresu),
 • Skrócony protokół/karta ewidencyjna- drukuje historię badań z podstawowymi informacjami o urządzeniu oraz z informacją o dopuszczeniu to użytkowania.

 Program drukuje protokoły zgodnie z następującymi normami:
VDE 701-702, EN 61010, EN 60335, EN 60950, IEC 601.1

pobierz demo

 


 


 


Pomiary Elektryczne Sonel PE5 (nowa wersja PE6)  
Poniżej: główne okno programu
Program Sonel PE5 to następca popularnych już programów do wykonywania dokumentacji z pomiarów z serii Sonel PE. Program został stworzony z myślą o osobach zajmujących się wykonywaniem pomiarów elektrycznych. Zadaniem programu jest uproszczenie tworzenia dokumentacji z pomiarów poprzez korzystanie ze specjalnie przygotowanych w programie narzędzi i funkcji. Podstawową zaletą programu jest możliwość odczytania danych z mierników firmy Sonel oraz z programu Sonel Schematic i przeniesienia ich do gotowych tabel dedykowanych różnym badaniom.

Cechy programu:
 • zgodność drukowanego protokołu z nową normą PN-HD 60364-4-41,
 • współpraca z miernikami firmy Sonel S.A.,
 • współpraca z programem rysunkowym Sonel Schematic,
 • drzewiasta struktura dokumentu z rozbiciem na obiekty i pomieszczenia,
 • bazy zabezpieczeń i punktów pomiarowych,
 • automatyczne obliczanie wartości wymaganych,
 • automatyczna ocena wyników zmierzonych,
 • harmonogram pomiarów,
 • wstawianie zdjęć i rysunków do protokołów,
 • drukowanie kontrolek pomiarowych oraz tabliczek opisowych tablic,
 • kalkulacja wykonanych pomiarów,
 • drukowanie faktur,
 • automatyczne wypełnianie protokołów serią danych Sonel schematy : Schematic2  
   Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zastosowanym w programie cały proces  tworzenia dokumentacji stał się
bardzo łatwy oraz szybki, a każdy użytkownik z łatwością stworzy nawet bardziej zaawansowane schematy.
Dzięki obsłudze warstw projektowanie schematu, na którym jest kilka rodzajów instalacji jest bardzo przejrzyste,
gdyż edytujemy tylko tą warstwę, którą chcemy a te warstwy które są zbędne w procesie projektowania - ukrywamy
.
 

 
Program do tworzenia szkiców, planów
i schematów instalacji elektrycznych
 
Sonel Schematic:
cena:420zł+VAT 23%
Dostępność:3 dni robocze
Program Sonel Foton2
Cena i dostępność: e-mail

Program do tworzenia dokumentacji z badania oświetlenia:
-stanowisk pracy wewnątrz i na zewnątrz oraz w strefach kopalni,  

-awaryjnego wraz z oświetleniem stref sprzętu p.poż., -ogólnego.
Cechy programu:

-Zawiera bazę kryteriów oceny badań zgodnie z normami:
- PN-EN 12464 -1: 2012 (nowa norma!) Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach.
- PN-EN 12464 -2: 2008 Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy na zewnątrz.
- PN-G 02600: 1996 Oświetlenie podziemnych wyrobisk zakładów górniczych.
- PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
-Automatycznie wylicza średnią, równomierność oraz ocenia wyniki badań. -Drukuje kontrolki pomiarowe z informacją o przeprowadzanych badaniach i terminem kolejnych. -Posiada harmonogram badań. -Budynek i pomieszczenia można odwzorować strukturą drzewa. -Komunikuje się z miernikami SONEL: LXP-1 oraz MPI-530; Struktura drzewa zamodelowana w programie może być przesłana wraz z punktami pomiarowymi do miernika MPI-530 i z powrotem. -Możliwość przypisania zdjęć/obrazów do każdego z pomieszczeń lub szkiców z programu Sonel Schematic. -Możliwość przeniesienia punktów pomiarowych ze szkicu wykonanego programem Sonel Schematic prosto do tabel z wynikami. -Proste kosztorysowanie -Możliwość tworzenia własnych standardów. -Automatyczne aktualizacje poprzez Internet.
Program współpracuje z Luksomierzem LXP-1, LXP-2 , LXP-10A , LXP-10B oraz z miernikiem MPI-530
Dane pobierane są z miernika, wstawiane do tabeli i automatycznie poddane obróbce.
 
FOTON2 Foton-2
Wymagania środowiskowe dla programu:
System operacyjny:
 • Windows XP SP2
 • Windows Vista
 • Windows 7,
 • Windows 8,
 • HDD: 100MB
 • RAM: 528 MB
 • .NET Framework 2.0 lub wyższy

Zmieniony ( 25.04.2022. )
 
Jesteś1662070

RANKING STRON INTERNETOWYCH,darmowe statystyki,fajne i ciekawe strony